Laden...


<= SnelZoeken op SimBox.NL
Welkom op deze website van SimBox.NL, een verzameling van nuttige informatie over computers, telefoon(nummers) en vele andere onderwerpen, maar ook de nodige grappen en andere onzin ontbreken hier niet. Om de volledige inhoud van de site te zien klikt u op 'Inhoud' in het bovenste menu of zoekt u in de balk hierboven op elk mogelijk woord op onze website. Heeft u nog vragen, dan kunt u het beste telefonisch contact opnemen. Met vriendelijke groet, SimBox.NL
Uitslagen zelf opzoeken? bijna onmogelijk
StartpaginaContactSitemapVerversenAfdrukkenVenster sluiten
Bloed-test of urine gecontroleerd, maar weet u niet welke waarde 'normaal' mag heten? kijk dan eens hieronder.
Eerst nog de droge uitleg, maar dan... een hele waslijst van waarden.

LET OP: Bij bepaalde aandoeningen gelden andere waarden, raadpleeg uw arts voor de juiste waarden!
Referentiewaarden klinische chemie
StartpaginaContactSitemapVerversenAfdrukkenVenster sluiten
Binnen de referentiewaarden vallen 95% van de analyseresultaten, verkregen bij onderzoek van de gekozen, gezonde bevolkingsgroep. Meestal zijn dit (jonge) volwassenen. Dat wil zeggen, dat 2,5% van de gezonde personen (1 op 40) een lagere, en 2,5% van de personen (ook 1 op 40) een hogere uitslag heeft, al zal zo'n ’afwijkende’ uitslag meestal niet ver buiten de referentiewaarden liggen. Voor de statistische achtergronden van de referentiewaarden wordt verwezen naar de specialistische literatuur.
Referentiewaarden zijn vaak afhankelijk van de leeftijd en het geslacht van de personen in de onderzochte groep. Soms is de leeftijd-afhankelijkheid marginaal, maar in veel gevallen is ze substantieel. Met name neonaten, maar ook ouderen, kunnen als groep andere referentiewaarden laten zien dan jonge volwassenen. Bij neonaten kan men als uitgangspunt nemen, dat alle referentiewaarden afwijkend zijn, waarbij de mate van prematuriteit nog additioneel van invloed is. Bij ouderen is soms lastig vast te stellen wie wel en wie niet als gezond mag worden aangemerkt. De leeftijdsafhankelijkheid is nog niet voor alle componenten grondig in kaart gebracht.
Tijdens de zwangerschap treden ook aanzienlijke veranderingen op, zodat voor een aantal bepalingen referentiewaarden afhankelijk van de zwangerschapsduur moeten worden gehanteerd.
De invloed van staan of liggen, maaltijden en geneesmiddelgebruik moet zo nodig ook in de beoordeling worden betrokken. Raadpleeg bij twijfel het eigen klinisch-chemisch laboratorium.
Referentiewaarden zijn in een aantal gevallen ook afhankelijk van de gebruikte analysemethode. Het bekendste voorbeeld zijn de enzymbepalingen in bloed. Deze activiteitsmetingen zijn o.a. afhankelijk van temperatuur en reagenssamenstelling. Veel laboratoria hebben dus eigen referentiewaarden.
Onderstaande lijst is niet meer dan een indicatie, omdat referentiewaarden afhankelijk zijn van de hiervoor geschetste factoren. Men raadplege dus altijd de voor het eigen laboratorium geldende referentiewaarden.
Tabel: Verklaring van enkele symbolen
StartpaginaContactSitemapVerversenAfdrukkenVenster sluiten
k = kilo = 103
m = milli = 10-3
micro = 10-6
n = nano = 10-9
p = pico = 10-12
f = femto = 10-15
a = atto = 10-18
s = seconde
h = uur
d = dag = 24 uur
Tabel: Referentiewaarden
StartpaginaContactSitemapVerversenAfdrukkenVenster sluiten
Bestanddeel
Bijzonderheid
Referentiewaarde en eenheid
ACEsterk methode-afhankelijkindicatie: 7-20 U/l
Acetoacetaatvolbloed< 0,1 mmol/l
ACTHochtend, nuchter, mannen1-76 ng/l
idem, vrouwen1-73 ng/l
na metopiron (metyrapone)> 90 ng/l
AFP0-20 microg/l
Alanine-aminotransferase (ALAT)referentiemethode 37°C, mannen< 50 U/l
idem, vrouwen< 40 U/l
Albumine, serumvolwassenen35-55 g/l
liggend (na 30 minuten)29-49 g/l
zwangerschap, 2e, 3etrimesterverlaagd
> 70 jaarca. 20% verlaging
Albumine, urineexcretiesnelheid< 20 microg/minuut
< 30 mg/24 uur
< 20 mg/l
mannen< 2,5 mg/mmol creatinine
vrouwen< 3,5 mg/mmol creatinine
Alcohol, bloed< 2 mmol/l
Alcohol, urine< 2 mmol/l
Aldolasevolwassenen< 5,5 U/l (30°C)
pasgeborenen< 22 U/l
tot 20 jaar< 11 U/l
Aldosteron, plasma08.00 - 10.00 uur; in rust (liggend)30-150 pmol/l
3 uur na opstaan190-820 pmol/l
na zoutrijk dieet, > 200 nmol/24 uur< 240 pmol/l
Aldosteron, urinenormaal zout in dieet< 55 nmol/24 uur
alfa1-antitrypsine, plasmaPiMM0,9-2,0 g/l
alfa1-antitrypsine, fecesvers< 0,4 mg/g
droog< 1,6 mg/g
Alkalische fosfatasevolwassenen< 125 U/l
< 12 jaar< 350 U/l
zwangeren< 200 U/l
Ammonium, plasmaenzymatische GLDH methode:
volwassenen10-45 micromol/l
< 14 jaar24-48 micromol/l
neonaten30-160 micromol/l
prematuren< 200 micromol/l
Amylasesterk methode-afhankelijk
Amylase iso-enzymenafhankelijk van techniekP-fractie: 50-60%
S-fractie: 40-50%
ANAniet aantoonbaar
ANCAniet aantoonbaar
Anion Gap [(Na+-(Cl+ HCO3)]8-16 mmol/l
Antidiuretisch hormoon (ADH), bloed2-7 ng/l
Antifactor Xa (LMW hep)6 uur na toediening LMWH0,1-0,2 U/ml
Antiglobulinetestendirect of indirectnegatief
Antitrombine (ATIII)activiteit80-120% van poolplasma
178-280 mg/l
pasgeborenenca. 50% van referentiewaarde
antigeen0,14-0,39 g/l
AP50/CH50activiteit70-130% van poolplasma
APC-resistentieratio< 2,0
Apolipoproteïne A10,7-2,0 g/l
Apolipoproteïne B1000,5-1,5 g/l
APTTmethode-afhankelijk30-40 seconden
gezonde kinderenlangere waarden
Aspartaataminotransferase (ASAT)IFCC-methode 37°C< 45 U/l
kinderen < 1 maand< 150 U/l
kinderen < 2 jaar< 80 U/l
Bence-Jones-eiwit, urineniet aantoonbaar
bèta2-microglobuline, serumvolwassenen0,6-2,2 mg/l
> 60 jaar< 3,0 mg/l
kinderen0,1-1,9 mg/l
bèta2-microglobuline, urine< 0,4 mg/l
bèta2-microglobuline, liquor< 2,2 mg/l
Bezinkingneonaat0-2 mm/uur
< 10 jaar3-13 mm/uur
vrouwen ≤ 50 jaar< 20 mm/uur
vrouwen > 50 jaar< 30 mm/uur
zwangeren, 3etrimester< 30 mm/uur
mannen ≤ 50 jaar< 15 mm/uur
mannen > 50 jaar< 20 mm/uur
Bilirubine, bloed, totaal> 1 maand< 17 micromol/l
à terme geborenen, tot 24 uur< 100 micromol/l
idem tot 48 uur< 140 micromol/l
idem tot 3-5 dagen< 200 micromol/l
prematuur geborenen, tot 24 uur< 140 micromol/l
idem tot 48 uur< 200 micromol/l
idem tot 3-5 dagen< 275 micromol/l
Bilirubine, geconjugeerd> 1 maand< 5 micromol/l
BloedgassenpH7,35-7,45
pCO24,7-6,4 kPa (35-48 mm Hg)
pO210,0-13,3 kPa (75-100 mm Hg)
actuele cHCO3-22-29 mmol/l
standaard cHCO3-21-27 mmol/l
Base Excess-3 tot +3 mmol/l
sO20,95-0,98 mol/mol
BloedingstijdDuke-methode1-4 minuten
Ivy-methode1-4 minuten
Mielke-methode2-9 minuten
CA 15.3met 115D8- en DF3-antilichamen< 30 kU/l
zwangerschap 3etrimester< 100 kU/l
CA 19.9< 37 kU/l;
CA 125< 35 kU/l
na hysterectomie en menopauzaal< 30 kU/l
Calcitonine, bloed< 25 pmol/l
na stimulatie, mannen< 300 pmol/l
idem, vrouwen< 100 pmol/l
Calcium, serum, totaalvolwassenen2,10-2,55 mmol/l
< 20 jaar2,14-2,64 mmol/l
Calcium, geïoniseerdcapillair1,20-1,30 mmol/l
veneus1,24-1,34 mmol/l
Calcium, urine80 percentiel< 8 mmol/24 uur
Cannabinoïdenmethode-afhankelijk< 50 microg/l
Caroteen0,3-1,1 micromol/l
CD40,56-1,49 × 109/l
CD80,26-0,99 × 109/l
CD4/CD8-ratio1,08-3,99
CEAniet-rokers< 2,5-5,0 microg/l, methode-afhankelijk
rokers< 5-10 microg/l, methode-afhankelijk
Cellen in liquorerytrocyten0/microl
leukocyten< 5/microl (15/3microl)
Ceruloplasminemannen0,22-0,40 g/l
vrouwen0,25-0,60 g/l
pasgeborenen0,02-0,13 g/l
½ - 3 jaar0,31-0,91 g/l
> 3 jaar0,25-0,50 g/l
Citraat, urine1,0-3,5 mmol/24 uur
Chloride, serumveneus96-107 mmol/l
anion gap (Na+-(Cl+ HCO3)8-16 mmol/l
Chloride, zweet< 50 mmol/l
Cholinesterasemethode-afhankelijk
Circulerende Immuun Complexenmethode-afhankelijkraadpleeg eigen laboratorium
Colloïdosmotische druk (COD)vanaf 6 maanden22-26 mm Hg
idem liggend19-23 mm Hg
Complementfactor C3raadpleeg eigen laboratorium0,90-1,80 g/l
neonaten0,63-1,26 g/l
zwangeren0,99-1,98 g/l
Complementfactor C3draadpleeg eigen laboratoriummethode-afhankelijk
Complementfactor C4raadpleeg eigen laboratorium0,15-0,45 g/l
pasgeborenen10% lager
> 50 jaar10% hoger
Coombstestnegatief
Cortisol, plasma08.00 uur150-700 nmol/l
17.00 uur100-400 nmol/l
23.00 uur< 210 nmol/l
na dexamethason< 140 nmol/l
Cortisol, urinemet HPLC< 145 nmol/24 uur
met immunoassays< 300 nmol/24 uur
C-peptidenuchter0,26-0,62 nmol/l
na glucagonstimulatie0,90-1,85 nmol/l
C-reactive protein (CRP)< 10 mg/l
< 4 dagen15 mg/l
Creatinekinase (CK)mannen< 200 U/l
vrouwen< 170 U/l
neonatentot 3× volwassen waarden
eerste levensjaariets verhoogd
CK-MBactiviteitsmeting< 5% van totaal CK
massameting< 5 ng/ml
Creatinine, bloedJaffé-reactie (kinetisch), mannen80-125 micromol/l
Jaffé-reactie (kinetisch), vrouwen70-100 micromol/l
enzymatisch, mannen45-100 micromol/l
enzymatisch, vrouwen45-80 micromol/l
zwangerenlager t.g.v. hemodilutie
< 2 dagen70-140 micromol/l
1 week tot 1 maand30-80 micromol/l
1 maand tot 1 jaar25-70 micromol/l
1-3 jaar25-50 micromol/l
kleuters40-70 micromol/l
kinderen50-90 micromol/l
Creatinine, urine10-42 mmol/24 uur
Creatinineklaringvolwassenen60-125 ml/min
Cryoglobulinenafwezig (< 60 mg/l)
D-dimeermethode-afhankelijk
Dehydro-epiandrosteronsulfaat (DHEAS)mannen
Tanner II-III1,6-13,7 micromol/l
Tanner IV-V4,5-13,6 micromol/l
18-30 jaar3,4-16,8 micromol/l
31-50 jaar1,6-12,3 micromol/l
51-60 jaar0,5-11,2 micromol/l
61-83 jaar0,3-7,7 micromol/l
vrouwen
Tanner II-III0,5-14,5 micromol/l
Tanner IV-V2,0-14,4 micromol/l
18-30 jaar1,2-10,3 micromol/l
31-50 jaar0,3-10,3 micromol/l
51-60 jaar< 6,6 micromol/l
61-83 jaar< 3,1 micromol/l
delta4-Androsteendion (A’dion)mannen1-13 nmol/l
vrouwen1-10 nmol/l
Differentiele telling bloedcellenneutrofiele granulocyten2,00-7,20 × 109/l
eosinofiele granulocyten0,05-0,50 × 109/l
basofiele granulocyten0,00-0,10 × 109/l
lymfocyten1,00-4,00 × 109/l
monocyten0,15-0,90 × 109/l
3,4-dihydroxy-fenylazijnzuur (DOPAC)0,4-1,2 mmol/mol creatinine
Dopamine (vrij DA)urine< 300 micromol/mol creatinine
Eiwit, lumbale liquorneonaten150-1400 mg/l
tot 10 jaar150-300 mg/l
volwassenen150-500 mg/l
Eiwit, ventriculaire liquor50-150 mg/l
Eiwit, cisternale liquor150-250 mg/l
Eiwitspectrum, serumalbumine35-55 g/l
alfa1-globuline2-4 g/l
alfa2-glubuline6-10 g/l
bèta-globuline8-13 g/l
gamma-globuline7-15 g/l
Eiwit, urine< 150 mg/24 uur (vooral albumine)
Eosinofiele granulocytenvolwassenen0,05-0,5 × 109/l
kinderen tot 1 jaar0,05-0,70 × 109/l
kinderen 1-10 jaar0,05-0,55 × 109/l
Adrenaline (vrij A) (epinefrine)urine< 10 micromol/mol creatinine
Adrenaline, plasmaliggend0,08–0,20 nmol/l
staand0,07–0,27 nmol/l
Erytrocytenmannen4,3-6,0 × 1012/l
vrouwen3,8-5,5 × 1012/l
pasgeborenen4,0-6,0 × 1012/l
1-12 jaar3,8-5,4 × 1012/l
Erytropoetine (EDTA plasma)bij normale hematocriet< 90 U/l
Ferritinemannen25-250 microg/l
vrouwen, premenopauzaal20-150 microg/l
vrouwen, postmenopauzaal20-250 microg/l
Fibrinedegradatieproducten (FDP)methode-afhankelijkraadpleeg eigen laboratorium
Fibrinogeenvolwassenen2,0-4,0 g/l
neonatennormaal tot licht verlaagd
Follikelstimulerend hormoon (FSH)jongens, 0-6 maand< 3 U/l
jongens, 7 mnd - start puberteit< 1,0 – 1.9 U/l
jongens, vroege - late puberteit< 1,0 – 7,0 U/l
mannen, volwassen2,0 – 7,0 U/l
meisjes, 0-6 mnd< 1,0 – 24,0 U/l
meisjes, 7 mnd - start puberteit3,0 – 10,0 U/l
meisjes, vroege - late puberteit< 1,0 – 8,0 U/l
vrouwen, folliculair1,0-8,0 U/l
vrouwen, midcyclisch3,0-15,0 U/l
vrouwen, luteaal1,0-8,0 U/l
vrouwen, postmenopauzaal30,0-150,0 U/l
Foliumzuur5-23 nmol/l
Fosfaat, serum< 1 week1,3-2,7 mmol/l
tot 17 jaar1,1-1,8 mmol/l
≥ 17 jaar0,9-1,5 mmol/l
Fosfaat, urinealle leeftijden10-40 mmol/24 uur
Fructose, serum55-333 micromol/l
piek na 1 g fructose/kg830-1390 micromol/l
Fructose, urine< 333 micromol/l
piek na 1 g fructose/kg1-2% van de dosis
Galactose, serum< 0,3 mmol/l
neonaten< 1,1 mmol/l
Galactose, urine< 0,2 mmol/24 uur
neonaten< 3,3 mmol/24 uur
gamma-glutamyltransferase (gamma-GT), serummannen, IFCC-methode< 45 U/l
vrouwen, idem< 35 U/l
Gastrinenuchter120 ng/l (Gastrine G-17)
pasgeborenen en kleuters< 200 ng/l
Glucagonnuchter< 60 pmol/l
tijdens GTTdalend tot ca. 30 pmol/l
Glucosenuchter volbloed of capillair3,5-5,6 mmol/l
nuchter veneus plasma4,0-6,4 mmol/l
binnen 1 uur na 50 g lactose p.o.stijging met 1,2-2,0 mol/l
Glucose, liquorca. 2/3 van de bloedwaarde
Glucose-6-fosfaatdehydrogenase (G6PD)tot 3 maanden5,9-9,6 IU/g hemoglobine
vanaf 3 maanden4,8-7,2 IU/g hemoglobine
Glutathionreductase (GSSG-red)tot 3 maanden3,3-6,0 IU/g hemoglobine
na 3 maanden2,4-4,8 IU/g hemoglobine
Groeihormoonmannen, nuchter< 10 mU/l (WHO IRP 80/505)
vrouwen, kinderen, nuchter< 15 mU/l
na inspanning> 18 mU/l
bij insulinetolerantietest> 10 mU/l (veelal > 20)
bij argininetest> 10 mU/l (veelal > 40)
bij L-DOPA-test> 6 mU/l (veelal > 20)
1 uur na 75 g glucose oraal< 4 mU/l
Haptoglobine0,3-2,0 g/l
HbA1c (GlycoHb) (NGSP kalibratie)niet-diabeten4,0-6,0% (20–42 mmol/mol)
goede instelling< 7% (< 53 mmol/mol)
redelijke instelling7-8% (53–64 mmol/mol)
slechte instelling> 8,0% (> 64 mmol/mol)
HDL-cholesterolmannen0,9-1,7 mmol/l
vrouwen1,1-2,0 mmol/l
Hematocrietmannen0,41-0,51 l/l
vrouwen0,36-0,47 l/l
zwangeren> 0,32 l/l
neonaten (< 1 week)0,41-0,65 l/l
Hemoglobine in bloed (Hb)mannen8,5-11,0 mmol/l
vrouwen7,5-10 mmol/l
zwangeren6,8-8,7 mmol/l
< 15 dagen5,5 mmol/l
Hemoglobine in plasma< 4 micromol/l
Hemoglobine, foetaal (HbF)neonaten60-90%, leeftijdsafhankelijk
> 1 jaar< 1%
Hemoglobine A2 (HbA2)volwassenen1,5-3,2%
neonaten< 0,5%
Hemoglobinen, instabiel< 5% van totaal Hb
HemoglobinevariantenHbA095-98%
HbA15-8%
HbA22-3%
HbF< 1%
Homocysteïne (Hartstichting)nuchter, onbelast< 15 micromol/l
belast, 6 uur na methionine< 55 micromol/l (<30 micromol/l boven nuchter)
Homovanillylamandelzuur (HVA)urine1,1-5,5 mmol/mol creatinine
Humaan choriongonadotrofine (HCG)< 5 IU/l, methode-afhankelijk
3-Hydroxyboterzuurvolbloed0,06-0,20 mmol/l
3-Hydroxyboterzuur/Acetoacetaat-ratio< 1,0
5-Hydroxy-3-indolazijnzuur (5HIAA)urine0,8-3,8 mmol/mol creatinine
17alfa-Hydroxyprogesteron< 6,0 nmol/l
pasgeborenenafhankelijk van zwangerschapsduur, geboortegewicht en leeftijd
IJzermannen14-35 micromol/l
vrouwen10-25 micromol/l
neonaten17-40 micromol/l
IgM-ratio0,24-0,43 × 10-3
IgM-index0,048-0,077
Immunoglobuline A (IgA)< 2 weken< 0,15 g/l
2 weken - 2 jaar0,05-1,1 g/l
2-3 jaar0,1-2,3 g/l
3-9 jaar0,5-2,5 g/l
9-15 jaar0,6-3,5 g/l
16 jaar en ouder0,7-4,0 g/l
Immunoglobuline A (IgA), speeksel120-200 mg/l
Immunoglobuline D (IgD)< 150 mg/l
Immunoglobuline E (IgE) (totaal)< 4 maanden< 2U/ml
4 maanden - 1 jaar< 5 U/ml
1-4 jaar< 10 U/ml
4-7 jaar< 25 U/ml
7-10 jaar< 50 U/ml
ouder dan 10 jaar< 100 U/ml
Immunoglobuline E (IgE)allergeenspecifiek< 0,35 kU/l (CAP systeem)
Immunoglobuline G (IgG)pasgeborenen6,5-13,0 g/l (navelstreng)
1-6 maanden2,2-11,3 g/l
6 maanden - 6 jaar2,6-13,4 g/l
6-16 jaar5,2-15,6 g/l
volwassenen7,0-16,0 g/l
Immunoglobuline G-index0,3-0,6
Immunoglobuline M, bloednavelstreng0,2 g/l
2 weken - 6 maanden0,03-0,7 g/l
6 maanden - 3 jaar0,1-1,0 g/l
3-15 jaar0,3-2,0 g/l
16 jaar en ouder0,4-2,3 g/l
Immunoglobuline M, liquor0,35-0,65 mg/l
Immuuncomplexniet aantoonbaar
Insulinenuchter, normaal postuur< 15 mU/l (< 110 pmol/l)
nuchter, obesen< 25 mU/l (< 180 pmol/l)
Insuline antilichamennegatief
Insuline-achtige groeifactor 1 (IGF-1)sterk leeftijdsafhankelijkmethode-afhankelijk
Kalium, serumvolwassenen3,5-5,0 mmol/l
neonaten3,7-5,9 mmol/l
Kalium, urine25-125 mmol/24 uur
Koolhydraatdeficient transferrine (CDT)methode Axis< 2,6%
Koolmonoxide (Carboxyhemoglobine)niet-rokers0,5-1,5% COHb
rokers<5% COHb
zware rokers< 10% COHb
Koper, serumvolwassenen11-23 micromol/l
zwangerschap2 à 3 maal verhoogd
bij orale anticonceptie2 maal verhoogd
pasgeborenen8-11 micromol/l
prematuren3-8 micromol/l
Koper, urine0,15-0,95 micromol/l
Lactaatveneus/capillair volbloed0,5-1,7 mmol/l
liquor1,1-2,4 mmol/l
Lactaat:pyruvaat-ratiovolbloed< 15
liquor< 15
Lactaatdehydrogenase (LD)volwassenen, IFCC-methode135-225 U/l
zuigelingen, IFCC-methode2 à 3 × zo hoog
LDL-cholesterol< 3 mmol/l
Leukocytentotaal4,0-10,0 × 109/l
staafkernige neutrofielen0,1-2,0 × 109/l
segmentkernige neutrofielen1,1-6,0 × 109/l
neutrofielen totaal2,00-7,20 × 109/l
eosinofielen0-0,5-0,50 × 109/l
basofielen0-0,15 × 109/l
monocyten0,15-0,90 × 109/l
lymfocyten1,0-4,0 × 109/l
Lipaseturbidimetrische methode30-140 U/l (25°C)
spectrofotometrische methode20-180 U/l
Lipoproteïne-a (Lp(a))afkapwaarde300 mg/l
Lithiumafwezig
therapeutisch venster; profylaxe0,60-0,80 mmol/l
idem; acute manie1,00-1,20 mmol/l
Lood, volbloedvolwassenen<1,0 micromol/l (<200 microg/l)
kinderen< 0,5 micromol/l (<100 microg/l)
Lood, 24-uurs urine< 20 mg/l
Lupus anticoagulans (LAC)stoltijdmetingen (APTT, PT)niet verlengd
als anticardiolipine – ELISAnegatief
Luteïniserend hormoon (LH)jongens, 0-6 maanden< 1,0-2,6 U/l
jongens, 7 maanden - start puberteit< 1,0-1,8 U/l
jongens, vroege - late puberteit< 1,0-8,0 U/l
mannen, volwassen1,5-8,0 U/l
meisjes, 0-6 maanden< 1,0 U/l
meisjes, 7 maanden - start puberteit< 1,0 U/l
meisjes, vroege - late puberteit< 1,0-8,0 U/l
vrouwen, folliculair1,5-8,0 U/l
vrouwen, midcyclisch10-55 U/l
vrouwen, luteaal1,5-8,0 U/l
vrouwen, postmenopauzaal10-90 U/l
Lysozym, plasma4-15 mg/l
Lysozym, urine0-3 mg/l
Magnesium, bloedvolwassenen0,7-1,0 mmol/l
neonaten0,5-1,2 mmol/l
oudere kinderen0,6-1,0 mmol/l
Magnesium, urine3,0-5,0 mg/24 uur
Mean corpuscular volume (MCV)volwassenen82-98 fl
pasgeborenen95-120 fl
Mean corpuscular hemoglobin (MCH)volwassenen1,7-2,1 fmol
pasgeborenen1,9-2,5 fmol
Mean corpuscular hemoglobin conc.volwassenen19,3-22,5 mmol/l
Metanefrine, plasmavrij< 0,29 nmol/l
totaal1,25-6,40 nmol/l
Metanefrine (M)urine26-70 micromol/mol creatinine
3-Methoxy-4-hydroxyfenyleenglycol (MHPG)0,4-1,5 mmol/mol creatinine
3-Methoxytyramine (3MT)urine37-170 micromol/mol creatinine
Methemalbumineniet aanwezig
Methemoglobine (metHb of Hi)1,0-1,5% van totaal Hb
Metopirontest11-desoxycortisol> 200 nmol/l
ACTH> 90 ng/l
Myoglobine, serum, immunologisch< 76 mg/l
Myoglobine, urine< 6 microg/l, negatief
Natriumserum135-145 mmol/l
urine130-200 mmol/24 uur
Neuronspecifiek enolase (NSE)< 7,5-15 microg/l methode-afhankelijk
kinderen< 30 microg/l
Noradrenaline (vrij NA) (norepinefrine)urine< 30 micromol/mol creatinine
Normetanefrine (NM)urine70-260 micromol/mol creatinine
Normetanefrine, plasmavrij< 0,58 nmol/l
totaal3,0-25,0 nmol/l
Noradrenaline, plasma (norepinefrine)liggend0,94-2,14 nmol/l
staand1,82-5,14 nmol/l
Estradiolmeisjes, 7 maanden - start puberteit< 60 pmol/l
meisjes, vroege - late puberteit< 60 - cyclische waarden
vrouwen, folliculair80-900 pmol/l
vrouwen, midcyclus400-1500 pmol/l
vrouwen, luteaal150-900 pmol/l
vrouwen postmenopauzaal< 10-60 pmol/l
jongens, 7 maanden - start puberteit< 60 pmol/l
jongens, vroege - late puberteit< 60-180 pmol/l
mannen120-180 pmol/l
Estronvrouwen100-1000 pmol/l
mannen100-200 pmol/l
Osmolaliteitserum275-300 mOsm/kg
urine na 12 uur dorsten800-900 mOsm/kg
zweet< 170 mOsm/kg
Osmotische resistentiebij 68-77 mmol NaCl50%
na 24 uur 37° met 85-95 mmol NaCl50%
AGLT test> 1800 s
Oxalaat, urine0,30-0,60 mmol/24 uur (95P: < 0,8)
Pancreas-elastase, in feces> 200 microg/g feces
Parathyroïdhormoon (PTH)bij normaal Ca2+2-7 pmol/l
bij verhoogd Ca2+< 4 pmol/l
Plasminogeent.o.v. normaal plasma70-120%
Plasminogeenactivator-inhibitor (PAI)methode- en tijdstip-afhankelijk5-60 microg/l
Prealbumine½-5 jaar130-280 mg/l
> 5 jaar en volwassenen200-400 mg/l
Progesteronmeisjes, 7 maanden - start puberteit< 1,0 nmol/l
meisjes, vroege - late puberteit< 1,0 – cyclische waarden
vrouwen, folliculair0,2-3,4 nmol/l
vrouwen, midcyclisch0,7-8,0 nmol/l
vrouwen, luteaal10-60 nmol/l
zwangeren, 1etrimester50-200 nmol/l
zwangeren, 3etrimester> 300 nmol/l
vrouwen, postmenopauzaal< 0,5-2,0 nmol/l
jongens, 7 maanden - start puberteit< 1,0 nmol/l
jongens, vroege - late puberteit< 1,0-2,0 nmol/l
mannen< 0,5-2,0 nmol/l
Prolactinevrouwen200-500 mU/l
mannen100-300 mU/l
kinderen100-200 mU/l
neonaten, tot 14 dagen1000-2000 mU/l
Prostaatspecifiek antigeen (PSA)tot 40 jaar< 2,0 microg/l
40-50 jaar< 2,5 microg/l
50-60 jaar< 3,5 microg/l
60-70 jaar< 4,5 microg/l
70-80 jaar< 6,5 microg/l
Proteïne Ct.o.v. normaal plasma75-125% of 0,75-1,25 U/ml
Proteïne St.o.v. normaal plasma70-130% of 0,7-1,3 U/ml
Protrombinetijd (PTT)11-14 s
INR0,9-1,1
Pyruvaatvolbloed30-90 micromol/l
liquor60-190 micromol/l
Pyruvaatkinase in erytrocytenkinderen tot 3 maanden5,6-12,0 IU/g Hb
ouder dan 3 maanden4,8-9,6 IU/g Hb
Red cell distribution width (RDW)sterk methode-afhankelijk
Renine-activiteit, in rust, ‘s ochtendszoutbeperkt (< 50 micromol/d; liggend)> 11,0 nmol/l/uur
normaal zout (60-160 micromol/d)0,9-2,7 nmol/l/uur
zoutrijk (> 200 micromol/d)< 0,5 nmol/l/uur
Reticulocytenmicroscopische telling0-2%
geautomatiseerde telling0,5-2,5%
Retinolbindend proteïne (RBP)30-60 mg/l
S-100 eiwit, serum; 2,5-97,5 percentielmannen0,01-0,12 microg/l
vrouwen0,1-0,15 microg/l
SCC antigeenvrouwen< 1,9 microg/l
Serotonine, plaatjes2,8-6,0 nmol/109trombocyten
Sikkelceltestnegatief
Stercobilinogeen feces100-700 micromol/24 uur
Stollingsfactor XIIactiviteit70-120% t.o.v. normaal plasma
concentratie23-40 mg/l
Stollingsfactoren algemeenactiviteit70-130% (of 0,7-0,13 IU/ml)
Sulfhemoglobine (sulfHb of sHb)0%
Testosteronjongens, 0-6 maanden< 0,2-6,5 nmol/l
jongens, 7 maanden - start puberteit< 0,2-0,6 nmol/l
jongens, vroege - late puberteit0,6-35 nmol/l
mannen12-35 nmol/l
meisjes, 0-6 maanden< 0,2 nmol/l
meisjes, 7 maanden - start puberteit< 0,5 nmol/l
meisjes, vroege - late puberteit< 0,5-3,0 nmol/l
vrouwen0,5-3,0 nmol/l
Thyroglobuline (Tg)1-20 microg/l, methode-afhankelijk
Thyroïdstimulerend hormoon0,5-3,9 mU/l
neonaten, tot dag 4tot 39 mU/l
bij TRH teststijging met 1,2-43 mU/l
bij TRH test, kinderenstijging tot 3 × basaal
Thyroxine, totaal, TT4volwassenen64-154 nmol/l
pasgeborenen127-282 nmol/l
Thyroxine, vrijvolwassenen9-24 pmol/l
pasgeborenen28-68 pmol/l (bij CHT hoger!)
Thyroxinebindend globuline (TBG)volwassenen250-560 nmol/l (13-35 mg/l)
zwangeren> 600 nmol/l
TmP/GFRbij GFR > 60 ml/min0,80-1,35 mmol/l
kinderentot 25% hoger
Totaal eiwit, bloedprematuur geborenen35-60 g/l
à terme geborenen, tot 1 week45-70 g/l
kinderen 1-12 maanden50-75 g/l
1-2 jaar55-75 g/l
> 3 jaar en volwassenen60-80 g/l
Totale ijzerbindingscapaciteit (TIJBC)volwassenen27-54 micromol/l
Transferrinevolwassenen2,0-4,1 g/l
neonaten1,3-2,7 g/l
Tubulaire terugresorptie van fosfaat(TRP)85-95%
Triglyceridennuchter0,6-2,2 mmol/l (richtlijn: < 2)
Trijoodthyronine (T3)1,1-3,0 nmol/l
tot 2 weken0,8-3,8 nmol/l
Trombinetijd15-20 s, test-afhankelijk
Trombocyten150-400 × 109/l
Troponineraadpleeg eigen laboratorium
Uraat, urine< 5 mmol/24 uur
Ureum, serumkinderen1,8-6,4 mmol/l
volwassenen2,5-6,4 mmol/l
> 60 jaar2,9-7,5 mmol/l
Ureum, urine1eweek2,5-3,3 mmol/ 24 uur
1emaand10-17 mmol/ 24 uur
6-12 maanden33-67 mmol/ 24 uur
1-2 jaar67-133 mmol/ 24 uur
4-8 jaar133-200 mmol/ 24 uur
8-16 jaar200-333 mmol/ 24 uur
volwassenen333-583 mmol/ 24 uur
Urinesedimenterytrocyten< 5/gezichtsveld (5-10/microl urine)
leukocyten5-10/gv 400× (10-20/microl urine)
hyaliene cilinders< 3/gv 400×
Urinezuur, serummannen0,20-0,42 mmol/l
vrouwen0,12-0,34 mmol/l
Urinezuur, urinenormaal dieet1,2-4,0 mmol/24 uur
Urobilinogeen, urinevolwassenen, zuigelingen1-7 micromol/24 uur
kleuters7-13 micromol/24 uur
Vet, fecesscreeningniet aantoonbaar
vetbalans< 6 g/24 uur
vetresorptie> 95%
Vanillylamandelzuur (VMA), urine0,5-2,5 mmol/mol creatinine
Viscositeitserum1,4-1,8 mPa.s (25°C)
plasma0,05-0,20 mPa.s lager
Vitamine Aall-trans retinol1,2-2,7 micromol/l
Vitamine B1heparinebloed60-120 nmol/l
Vitamine B2heparinebloed200-375 nmol/l
Vitamine B3heparinebloed20-50 micromol/l
Vitamine B6heparinebloed35-110 nmol/l
Vitamine B12130-700 pmol/l
Vitamine Cplasma11-100 micromol/l
Vitaminen D25(OH)D320-100 nmol/l
1alfa,25(OH)2D40-140 pmol/l
Vitamine ERRRalfa-tocoferol15-35 micromol/l
Vitamine K10,8-5,3 nmol/l
Von Willebrandfactor (VWF)factor VIII0,50-1,50 U/ml (of 50-150%)
Waterstof, in ademlucht< 20 ppm (lactose, glucose)
met lactulosebelastingpiek na > 120 minuten
Xyloseresorptietest, belasting 25 gurine> 5 g/5 uur (33 mmol)
bloedpiek 0,3 g/l (2 mmol/l) na 2 uur
Xyloseresorptietest, belasting 5 g, urineurine> 1,2 g/5 uur (8 mmol)
bloed> 0,23 g/l (1,5 mmol/l)
Zinkplasma10-18 micromol/l
volbloed70-130 micromol/l
ZweetproefCl< 50 mmol/l
Na+< 50 mmol/l
geleidbaarheid< 60 eq, mmol NaCl/l
Na+/Clratio< 1,0
Na++ Cl< 130
CF-patienten: Cl> 60 mmol/l
CF-patienten: Na+> 60 mmol/l
CF-patienten: Na++ Cl> 140 mmol/l
CF-patienten: geleidbaarheid> 80 eq, mmol NaCl/l
SimBox.NL