Laden...


<= SnelZoeken op SimBox.NL
Welkom op deze website van SimBox.NL, een verzameling van nuttige informatie over computers, telefoon(nummers) en vele andere onderwerpen, maar ook de nodige grappen en andere onzin ontbreken hier niet. Om de volledige inhoud van de site te zien klikt u op 'Inhoud' in het bovenste menu of zoekt u in de balk hierboven op elk mogelijk woord op onze website. Heeft u nog vragen, dan kunt u het beste telefonisch contact opnemen. Met vriendelijke groet, SimBox.NL
Uitleg van SEPA incasso codes
StartpaginaContactSitemapVerversenAfdrukkenVenster sluiten
Code
Omschrijving
Typisch voorbeeldGeadviseerde vervolgactieSignaaltekstverwinfo Storno en signaal
AC01
Account identifier incorrect
IBAN onjuist of niet bekend.Herstel IBAN of vraag de debiteur om juiste IBAN (=Wijziging machtiging).Rekeningnummer onbekend31
AC04
Account closed
Rekeninghouder heeft rekening gesloten. IBAN waarvan u wilt incasseren is opgeheven. Vraag de debiteur om het juiste IBAN (Wijzig of vraag nieuwe machtiging).Rekeningnummer vervallen211
AC06
Account blocked
Account blocked for Direct Debit by the Debtor
1. Bank van debiteur heeft rekening geblokkeerd voor incasso.
2. Rekeninghouder heeft rekening laten blokkeren voor incasso (Debet Bank kan hiervoor ook SL01 gebruiken).
3. Rekeninghouder is minderjarig.
IBAN is geblokkeerd voor incasso of deze machtiging.Rekeningnummer geblokkeerd97
AC13
Invalid Debtor Account Type
Zakelijke rekeninghouder heeft bijvoorbeeld een particuliere debetrekening opgegeven.Deze rekening kan niet gebruikt worden voor zakelijke incasso.N.v.t.
AG01
Direct debit forbidden on this account for regulatory reasons
Debetrekening is geen betaalrekening, maar bijvoorbeeld een spaarrekening.Deze rekening kan niet gebruikt worden voor incasso.Rekeningnummer geblokkeerd97
AG02
To be used to indicate an incorrect operation / transaction / sequence type code
1. U heeft het type 'FRST' gebruikt, nadat u eerder al het type 'RCUR' heeft ingestuurd.
2. U heeft het type 'RCUR' gebruikt zonder daarvoor een 'FRST' ingezonden te hebben.
3. U heeft hetzelfde machtigingskenmerk gebruikt, dat u eerder voor een eenmalige incasso heeft gebruikt.
De transactie is afgekeurd omdat het transactie type niet juist is. Lever de transactie opnieuw aan met het juiste transactie type: 'OOFF', 'FRST' of 'RCUR'.N.v.t.
AM04
Insufficient funds
Saldo tekort.
NB Uit privacy overwegingen gebruikt een aantal debet banken in dit geval MS03.
Onvoldoende saldo.Administratieve reden110
BE05
CreditorID is missing
IncassantID is gewijzigd zonder amendmentindicatie.IncassantID onjuist.
Lever een nieuwe incassotransactie aan, met zowel oude als nieuwe IncassantID, in combinatie met amendmentindicatie. TIP! Alleen bij de standaard Europese incasso (Core) kan er een nieuwe 'FRST' met het gewijzigde IncassantID worden ingestuurd.
N.v.t.
MD01
No Mandate
1. Transactie bevat 'RCUR', maar er is nog geen 'FRST' ontvangen
2. Geen machtiging verstrekt
3. Machtiging ongeldig (36 maanden geen transacties verwerkt).
Controleer uw administratie, stel oorzaak vast en bepaal vervolgactie:
1. Lever transactie opnieuw aan als 'FRST'
2. Onderneem geen incassopoging meer op deze machtiging.
Geen incasso machtiging verstrekt512
MD01
No Mandate
1. Transactie bevat 'RCUR', maar er is nog geen 'FRST' ontvangen.
2. Machtiging is (nog) niet geregistreerd bij de bank van de debiteur.
3. De incasso valt buiten de door de debiteur bij de debet bank geregistreerde limieten.
Check of de transactie met het juiste sequence type is aangeleverd.Geen incasso machtiging verstrekt512
MD02
Mandate data missing or incorrect
Machtiging of deel van de gegevens van de machtiging is niet correct geregistreerd bij de debet bank (alleen B2B).Neem contact op met de debiteur om de machtiging volledig en juist, inclusief eventuele limieten, bij de debet bank te laten registreren.N.v.t.
MD06
Return of funds requested by end customer
Debiteur maakt gebruik van recht op terugboeking (8 weken termijn).Niet akkoord met afschrijving613
MD07
Debtor deceased
Debiteur overleden.Onderneem geen incassopoging meer.Rekeningnummer vervallen211
MS02
Refusal by the Debtor
Debiteur weigert deze incassotransactie
(bijvoorbeeld naar aanleiding van een ontvangen alert of een -gewijzigde vooraankondiging).
Niet akkoord met afschrijving613
MS03
Reason has not been specified
Betreft meestal onvoldoende saldo.
Debiteur kan de afschrijving weigeren, kan overleden zijn of zijn er 'overige redenen'.
Administratieve reden110
RR03
Specification of the creditor's name and/or address needed for regulatory requirements is insufficient or missing.
Nationale wetten kunnen naam en/of adres verplicht stellen; wanneer die ontbreken volgt deze terugmelding.Neem contact op met uw bank.N.v.t.
RR04
Regulatory Reason
Transactie voldoet niet aan wettelijke eisen.Neem contact op met uw bank.N.v.t.
SL01
Specific Service offered by the Debtor Bank
1. Grenswaarden (door debiteur ingestelde limieten en/of controles daarop) zijn overschreden.
2. Rekeninghouder heeft rekening laten blokkeren voor incasso (Debet bank kan hiervoor ook AC06 gebruiken).
Afkeuring gevolg van specifieke dienst van de debet bank aan de debiteur. Selectieve incasso blokkade108
Interbancair gebruik van specifieke codes in bepaalde landen
StartpaginaContactSitemapVerversenAfdrukkenVenster sluiten
In Europees verband is interbancair vastgesteld dat bepaalde codes in bepaalde landen niet gebruikt worden. Dit wordt veelal veroorzaakt door nationale wetgeving en/of bescherming van de privacy gegevens.

Dit overzicht geeft aan welke codes gebruikt worden
codes (ISO)BelgiƫDuitslandLuxemburg*Nederland*OostenrijkSlowakije*Sloveniƫ
AC04JaJaNee => MS03JaJaJaJa
AC06JaJaNee => MS03JaJaNee => MS03Ja
AG01JaNeeNee => MS03JaJaJaJa
AG02JaJaJaJaJaJaNee
AM04Nee => MS03Nee => MS03Nee => MS03Nee => MS03Nee => MS03Nee => MS03Ja
BE05JaJaJaJaJaJaNee
FF01JaJaJaJaJaJaNee
MD07JaNee => MS03Nee => MS03Nee => MS03JaNee => MS03Ja
RC01JaJaJaJaJaJaNee
RR01JaNeeJaJaJaJaNee
RR02JaNeeJaJaJaJaNee
RR04JaNeeJaJaJaJaJa
In deze landen kan dit door sommige/enkele banken gedaan worden (geen uniforme regel).
Ja code word gebruikt
Nee code niet gebruikt
Nee => MS03 vervangende code
R-transacties en sequence types
StartpaginaContactSitemapVerversenAfdrukkenVenster sluiten
Incassanten moeten, wanneer zij Europese incassotransacties bij hun bank ter verwerking aanbieden, bij deze transacties een onderscheid maken in zogenoemde 'sequence types'. Zij dienen, per afgegeven machtiging, bij elke incassotransactie een specifiek type aan te geven.
    De volgende 'sequence types' worden onderscheiden:
  • een eerste transactie van een reeks ''FRST''
  • de daarop volgende terugkerende transacties ''RCUR''
  • de laatste transactie van een reeks ''FNAL''
  • een eenmalige transactie ''OOFF''
SimBox.NL